Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Má práce je zároveň mým koníčkem.

Dejte nám vědět, co se Vám na práci líbí, nebo naopak nelíbí.

Pracuji v oddělení:

Spokojenost zaměstnanců

Souhlasíte s následujícím tvrzením?

Pracovní prostředí je příjemné.

Stížnost, přání, nebo vzkaz

Obecně jste v práci spokojen?

Jsem

Zaměstnanec

spíše ne

určitě ne

Můj nadřízený je odborníkem na svém místě.

Má práce mi umožňuje odborný růst.

po dobu

Pracuji v báječném a přátelském kolektivu.

ve věku

1          2          3          4          5

zcela

souhlasím

let

Zcela

nesouhlasím

určitě ano

měsíců

spíše ano